Bakalářské studium

Předškolní pedagogika

Vážení zájemci o studium předškolní pedagogiky,

jak jste si jistě všimli, informace o studiu tohoto našeho tradičního bakalářského oboru jsme na naše nové webové stránky oproti těm minulým zatím neumístili.

Důvod spočívá v polské legislativě - v souvislosti se změnou polského zákona o vysokých školách se již pro další akademické roky mění studium předškolní pedagogiky z tříletého bakalářského na pětileté magisterské. V této souvislosti musí všechny polské vysoké školy (zahraniční fakulty polských vysokých škol nevyjímaje) požádat a získat pro tento obor nové akreditace, což platí samozřejmě i pro naši fakultu. Již jsme tak učinili. Pokud Vysoká škola Humanitas, Fakulta společenských studií ve Vsetíně, obdrží tuto akreditaci, budeme moci Vám toto studium na naší fakultě nabídnout. Nemáme ovšem možnost jakkoli délku akreditačního procesu ovlivnit, a tak musíme čekat na rozhodnutí polského ministerstva školství, stejně jako ostatní vysoké školy. 

 

 

 
VÍCE
 
 

Andragogika

Absolvent studia má teoretické a odborné znalosti andragogiky a dovednosti v uplatňování didaktických prostředků ve vzdělávání dospělých, včetně realizace a vyhodnocování vzdělávacích aktivit. Absolvent se může uplatnit jako lektor, profesní konzultant personalista, pracovník ve státní správě a samosprávě, v pedagogických centrech, nadacích, v mezinárodních agenturách, a to v neziskové i komerční sféře.

 
VÍCE
 
 

Pedagogika volnočasových aktivit

Absolvent studia je plně kvalifikovaný pracovník v zařízeních zaměřených na volnočasové aktivity dětí, mládeže a dospělých (např. Střediska volného času, DDM, lázeňská zařízení apod.)

 
VÍCE
 
 

Transkulturní edukace

Absolvent tříletého studia oboru Transkulturní edukace je vysokoškolsky vzdělaný odborník, plně se orientující v současných problémech migrace a globalizace. Je schopen komunikovat s lidmi různých kultur, seznamovat je s problematikou českého a evropského kulturního prostředí, informovat o nebezpečích integrace apod. Uplatnění nachází v různých orgánech státní správy a samosprávy, a dalších organizacích a institucích, které se věnují azylantům, migrantům nebo národnostním menšinám.

 
VÍCE
 
 

Informatika v pedagogice

Absolvent studia je vybaven potřebnými znalostmi, organizačními a řídícími dovednostmi a didaktickými metodami k tomu, aby efektivně využíval  prostředky informačních technologií ve vlastním pedagogickém působení. Je schopen zajistit funkčnost školní počítačové sítě a správu prostředků ICT ve škole, koordinovat nákupy a aktualizace softwaru a metodicky pomáhat vedení i kolegům při využívání ICT ve školách a dalších pedagogických zařízeních.

Absolvent tohoto studia má možnost splnit v průběhu studia kvalifikační předpoklady pro výkon specializované činnosti koordinace v oblasti informačních a kominikačních technologií (učitel - metodik ICT), které stanoví §9 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

 
VÍCE
 
 

Sociální pedagogika

Absolvent studia je kvalifikovaný odborník pro práci v orgánech státní správy a samosprávy, školství, léčebně-výchovných zařízeních, domovech mládeže, reedukačních a diagnostických centrech, nápravných zařízeních apod.

 
VÍCE
 
 

Psychologie

Absolventi tříletého studia psychologie jsou připraveni pro práci psychosociální povahy v orgánech státní správy a samosprávy, v oblasti sociálních služeb, ve středním podnikovém managementu, ve sdělovacích prostředcích, ve výzkumných odděleních, v redakční práci, v ozbrojených složkách apod.

 
VÍCE
 
 
 
KONTAKT

Ing. Marta Grigorovová

Vedoucí děkanátu a studijního oddělení
Telefon:  +420 733 120 084
Email: grigorovova.marta@huni.cz

Lucie Vrchovská

Ekonom, účetní
Telefon: +420 605 535 078
E-mail: vrchovska.lucie@huni.cz

 

Soňa Šnevajsová

Vedoucí studijního oddělení
Telefon: +420 605 292 877
Email: snevajsova.sona@huni.cz

Mgr. Hana Vodenková

Administrativní pracovnice 
Telefon: +420 603 560 280
Email: vodenkova.hana@huni.cz 

ADRESA

Smetanova 266
755 01 Vsetín
Česká republika

NAPIŠTE NÁM

 
 
 

code
 
 

Copyright © 2018 huni.cz  |  Office365