absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury noob rolex datejust 36mm mens 116234blsj silver tone blue dial watches.exact why are pink lady apples so good developed a free of charge and easier beautiful attractiveness. Studium - Bakalářské studium - Vysoká škola Humanitas v Sosnowci
 
 

Bakalářské studium

Andragogika

Absolvent studia má teoretické a odborné znalosti andragogiky a dovednosti v uplatňování didaktických prostředků ve vzdělávání dospělých, včetně realizace a vyhodnocování vzdělávacích aktivit. Absolvent se může uplatnit jako lektor, profesní konzultant personalista, pracovník ve státní správě a samosprávě, v pedagogických centrech, nadacích, v mezinárodních agenturách, a to v neziskové i komerční sféře.

 
VÍCE
 
 

Pedagogika volnočasových aktivit

Absolvent studia je plně kvalifikovaný pracovník v zařízeních zaměřených na volnočasové aktivity dětí, mládeže a dospělých (např. Střediska volného času, DDM, lázeňská zařízení apod.)

 
VÍCE
 
 

Transkulturní edukace

Absolvent tříletého studia oboru Transkulturní edukace je vysokoškolsky vzdělaný odborník, plně se orientující v současných problémech migrace a globalizace. Je schopen komunikovat s lidmi různých kultur, seznamovat je s problematikou českého a evropského kulturního prostředí, informovat o nebezpečích integrace apod. Uplatnění nachází v různých orgánech státní správy a samosprávy, a dalších organizacích a institucích, které se věnují azylantům, migrantům nebo národnostním menšinám.

 
VÍCE
 
 

Informatika v pedagogice

Absolvent studia je vybaven potřebnými znalostmi, organizačními a řídícími dovednostmi a didaktickými metodami k tomu, aby efektivně využíval  prostředky informačních technologií ve vlastním pedagogickém působení. Je schopen zajistit funkčnost školní počítačové sítě a správu prostředků ICT ve škole, koordinovat nákupy a aktualizace softwaru a metodicky pomáhat vedení i kolegům při využívání ICT ve školách a dalších pedagogických zařízeních.

Absolvent tohoto studia má možnost splnit v průběhu studia kvalifikační předpoklady pro výkon specializované činnosti koordinace v oblasti informačních a kominikačních technologií (učitel - metodik ICT), které stanoví §9 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

 
VÍCE
 
 

Sociální pedagogika

Absolvent studia je kvalifikovaný odborník pro práci v orgánech státní správy a samosprávy, školství, léčebně-výchovných zařízeních, domovech mládeže, reedukačních a diagnostických centrech, nápravných zařízeních apod.

 
VÍCE
 
 

Psychologie

Absolventi tříletého studia psychologie jsou připraveni pro práci psychosociální povahy v orgánech státní správy a samosprávy, v oblasti sociálních služeb, ve středním podnikovém managementu, ve sdělovacích prostředcích, ve výzkumných odděleních, v redakční práci, v ozbrojených složkách apod.

 
VÍCE
 
 
 
KONTAKT

Ing. Svatava Burjetová

Vedoucí děkanátu
Telefon:  +420 733 120 084
Email: burjetova.svatava@huni.cz

Lucie Vrchovská

Ekonom, účetní
Telefon: +420 605 535 078
E-mail: vrchovska.lucie@huni.cz

 

Mgr. Hana Vodenková

Administrativní pracovnice
Telefon: +420 603 560 280
Email: vodenkova.hana@huni.cz

Děkanát

info@huni.cz

605 292 877

 

 

ADRESA

Smetanova 266
755 01 Vsetín
Česká republika

NAPIŠTE NÁM

 
 
 

code
 
 

Copyright © 2018 huni.cz  |  Office365