brreplicasderelogios.com.br rolex circumstance created by hand-made yourself.perfect luxury vent coke tin jednorazova vape 5000 puffs meloun ice feeling it possesses. Přihlášení ke studiu - Magisterské studium - Vysoká škola Humanitas v Sosnowci
 
 

Magisterské studium

 

Základním krokem přijímacího řízení je přihlášení se ke studiu formou e-přihlášky (v e-přihlášce zvolíte i vybranou oborovou specializaci)  a následně podání vytištěné a podepsané zkrácené verze této elektronické přihlášky, dále pak vyplněné, vytištěné a podepsané polsko-české přihlášky  včetně všech níže uvedených příloh na studijní oddělení, a to do 10ti pracovních dnů (znamená to tedy i uhrazení přijímacího poplatku). V tištěné verzi je nutno udělit souhlasy v souvislosti s nařízením o ochraně osobních dat GDPR. Na studijní oddělení je tedy třeba doručit osobně nebo poštou obě přihlášky s přílohami.

Datum přijímacího dialogu je uvedeno v polsko-české přihlášce aktuálně k příslušnému kolu přijímacího řízení.

Pokud vyplněnou přihlášku (vč. povinných příloh) posíláte poštou, uveďte na obálku adresu Vysoká škola Humanitas, Fakulta společenských studií, Smetanova 266, 755 01  Vsetín. Samozřejmě můžete také přihlášku doručit osobně - v úředních dnech (úterý - pátek) od 8.00 do 16.00.

2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025 bude probíhat od 15. 5. 2024 do 14. 6. 2024.

V případě chybně nebo neúplně vyplněných údajů Vás budou pracovníci studijního oddělení kontaktovat telefonicky.

Předměty s hodnocením, absolvované na střední škole, do elektronické přihlášky nevypisujte.

Název vystudované školy uvádějte i v případě, že budete studium zakončovat až v letošním roce a rok absolvování uveďte 2024.

Přihlášku se všemi zde uvedenými přílohami předkládají i stávající studenti bakalářského studia Vysoké školy Humanitas.

 

Povinné přílohy k podané přihlášce

Nutnou podmínkou pro přijetí ke studiu je dodání všech potřebných dokumentů tvořících přílohu k přihlášce. Tyto je nutno dodat na studijní oddělení fakulty spolu s podávanou přihláškou, v případě konání bakalářské zkoušky v roce podání přihlášky je třeba dodat ověřenou kopii diplomu a Diploma Supplementu ihned po jeho obdržení.

Ověřená kopie diplomu a ověřená kopie Diploma Supplementu pro magisterské studium. V případě, že máte vyšší vzdělání, doložte i přesto v předchozí větě uvedené doklady.

Kopie platného občanského průkazu - požadována je kopie obou stran občanského průkazu.

Poplatek za administraci přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025 činí 2 900,- Kč. Poplatek zašlete na účet: Komerční banka a.s.: 107-7366640207/0100. Variabilní symbol je 1, specifický symbol je oborové číslo, které Vám vygeneruje a zobrazí systém (první jednořádková tabulka přihlášky, prostřední sloupec). V případě neotevření daného oboru bude poplatek uchazeči vrácen.

1 kus aktuální barevné fotografie velikosti 35 x 45 mm (formát a kvalita fotografie na OP, profesionální zpracování), u které musí být dle polských zákonů vidět levé ucho, tzv."půlprofil" (hlava mírně nakloněna vpravo), styl oblečení business. 

 

Rozhodnutí o přijetí a podpis smlouvy o studiu

Ke studiu budou přijati a zapsáni uchazeči, kteří podali do 10 pracovních dnů od vložení elektronické přihlášky v řádném vyhlášeném termínu na studijní oddělení vytištěnou a podepsanou zkrácenou elektronickou přihlášku, polsko-českou přihlášku ke studiu doplněnou o všechny požadované přílohy a úspěšně zvládnou písemný a ústní dialog.

Vyrozumění o přijetí ke studiu obdrží uchazeči po úspěšném zvládnutí přijímacího dialogu a současně proběhne podpis smlouvy o studiu.

Slavnostní imatrikulace nových studentů spojená se zápisem do 1. ročníku proběhne ve Vsetíně v průběhu října 2024 (v sobotu), po ní bude hned následovat úvod do studia a první víkendová konzultace.

 

 
KONTAKT

Ing. Svatava Burjetová

Vedoucí děkanátu
Telefon:  +420 733 120 084
Email: burjetova.svatava@huni.cz

Lucie Vrchovská

Ekonom, účetní
Telefon: +420 605 535 078
E-mail: vrchovska.lucie@huni.cz

 

Mgr. Hana Vodenková

Administrativní pracovnice
Telefon: +420 603 560 280
Email: vodenkova.hana@huni.cz

 

 

 

 

ADRESA

Smetanova 266
755 01 Vsetín
Česká republika

NAPIŠTE NÁM

 
 
 

code
 
 

Copyright © 2018 huni.cz  |  Office365