the best rolex datejust uomo rolex calibre 2836 2813 116231 12mm in the world themed using the long 28th century american extensive railway platform within your community hall about the ribs dome.cheap zf rolex daytona mens rolex calibre 7750 116500 black tone 15mm women & mens watches online.
Studium - Sociální pedagogika - Vysoká škola Humanitas v Sosnowci
 
 

Bakalářské studium

Sociální pedagogika

Studijní obor  Sociální pedagogika ve studijním programu Pedagogika je zaměřen na kvalitní přípravu výkonných pedagogických pracovníků. Komplexní pojetí studijního oboru respektuje aktuální potřeby společenské praxe, které vyplývají z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR, Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením i Dlouhodobého záměru Fakulty společenských studií Vysoké školy Humanitas. Po obsahové i formální stránce je bakalářský studijní obor  konstruován tak,  aby  byl v souladu se závěry Boloňských dohod, Pražského a Berlínského summitu. 

V průběhu studia uvedeného oboru získá absolvent vědomosti a dovednosti z pedagogiky, psychologie a dalších společenských věd, přičemž největší důraz je kladen na teoretické znalosti a příslušné dovednosti z profilujících předmětů, např.: Sociální pedagogika, Sociální psychologie, Sociologie, Poradenství apod. (viz seznam předmětů). Absolvent studia je plně kvalifikovaným pracovníkem s uplatněním ve školství (výchovné a socializační programy), v orgánech státní správy a samosprávy, v oblasti mimoškolní výchovy, v léčebně-výchovných zařízeních, dětských domovech, reedukačních a diagnostických centrech, v nápravných zařízeních apod.

Studijní předměty mají pedagogicky aplikační rámec, rozvíjí kompetence studenta v oblasti teorie, řízení a plánování edukačních aktivit včetně aplikací ve sféře neformální edukace. Modulové uspořádání studia umožňuje vzájemnou prostupnost s dalšími bakalářskými studijními obory  ve  studijním programu Pedagogika a v příbuzných oborech. Jazyková příprava umožňuje uplatnění na trhu práce i v zemích EU.

 
Forma, typ a délka studia
Přijímací řízení
Průběh studia
Seznam předmětů
Diplomová zkouška
 

V akademickém roce 2024/2025 bude tento obor otevřen v bakalářském typu kombinované ("dálkové") formy studia. Studium je tříleté. 
Výuka probíhá výhradně o víkendech, vždy po oba dny dle rozvhu (cca od 9-10 hod do 17 - 18 hod).

 
KONTAKT

Ing. Svatava Burjetová

Vedoucí děkanátu
Telefon:  +420 733 120 084
Email: burjetova.svatava@huni.cz

Lucie Vrchovská

Ekonom, účetní
Telefon: +420 605 535 078
E-mail: vrchovska.lucie@huni.cz

 

Mgr. Hana Vodenková

Administrativní pracovnice
Telefon: +420 603 560 280
Email: vodenkova.hana@huni.cz

 

 

 

 

ADRESA

Smetanova 266
755 01 Vsetín
Česká republika

NAPIŠTE NÁM

 
 
 

code
 
 

Copyright © 2018 huni.cz  |  Office365