Programová fakultní rada

 

Programová fakultní rada (Rada Konsultacyjna ds. Kształcenia i Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym)

při Fakultě společenských studií Vysoké školy Humanitas ve Vsetíně

 

Členy rady jsou významní představitelé institucí socioekonomického prostředí, jejichž činnost koresponduje se studijním programem fakulty, jsou buď výkonnými psychology nebo řídí či pracují v institucích, v nichž je psychology zajišťována péče o klienty, případně jsou cíleným způsobem organizovány vybrané psychologické činnosti.

Rada na svých zasedáních posuzuje zejména návrhy studijních programů a plánů i jejich úprav, navrhuje opatření ke zkvalitnění vzdělávací činnosti a její průběžné přizpůsobování požadavkům praxe, projednává návrhy strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti, koncepce vzdělávání, studijního programu a výsledků učení, zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávání a výroční zprávy o činnosti fakulty za příslušný kalendářní rok. Vyjadřuje se k přípravě a organizaci odborné praxe, k rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditací studijních programů, spolupracuje při volbě témat a realizaci etapových a diplomových prací, podílí se na přípravě společných konferencí, seminářů a otevřených přednášek.

Zasedání rady svolává děkan fakulty, který je současně předsedou rady. O zasedáních rady je před zasedáním informován zmocněnec kancléře pro strategický rozvoj VŠ dr hab. Piotr Oleśniewicz, prof. nadzw., který se může zasedání zúčastnit osobně, případně pověřit účastí jiného pracovníka zastupujícího vedení Vysoké školy ze Sosnowce. Se všemi členy byla jejich účast projednána osobním rozhovorem a členství v radě přijali.

 

Členové Programové fakultní rady:

prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. – ředitel „Psychiatrické nemocnice v Kroměříži“ a „Fakultní nemocnice Olomouc“

Ing. Věra Prousková, MBA – náměstkyně ředitele „Vsetínské nemocnice a. s."

Mgr. Petr Kořenek – ředitel Základní školy Luh, dlouholetý poslanec Parlamentu ČR a předseda jejího školského podvýboru

Mgr. Petra Zgarbová, PhD. - ředitelka ZŠ a MŠ Pozděchov

Mgr. Andrea Mikulaštíková – psycholog, Pedagogicko-psychologická poradna Nový Jičín

Mgr. et Mgr. Renata Trčková – školní psycholog pro střední školy, Střední škola Kostka s. r. o. Vsetín

Mgr. Dagmar Holubová – linka důvěry Vsetín, krizový intervent, muzikoterapeut

Mgr. Iva Koutná – vedoucí LÍSKA, z. s. společnost zaměřená na pomoc dětem, ekologickou/environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu na území Zlínského kraje

Mgr. Michal Trčálek – ředitel Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Vsetín 

Ing. Libor Podešva, Ph.D. - ředitel ZŠ Integra Vsetín, inkluzivní školy pro integraci dětí s mentálním nebo fyzickým hendikepem s dětmi bez zdravotního postižení

PhDr. René Rác, PhD. – student Fakulty společenských studií VŠ Humanitas ve Vsetíně

 

Ve Vsetíně 15. 3. 2024


PaedDr. Karel Kostka, MBA, Ph.D.    v. r.

děkan fakulty

 

 
KONTAKT

Ing. Svatava Burjetová

Vedoucí děkanátu
Telefon:  +420 733 120 084
Email: burjetova.svatava@huni.cz

Lucie Vrchovská

Ekonom, účetní
Telefon: +420 605 535 078
E-mail: vrchovska.lucie@huni.cz

 

Mgr. Hana Vodenková

Administrativní pracovnice
Telefon: +420 603 560 280
Email: vodenkova.hana@huni.cz

Děkanát

info@huni.cz

605 292 877

 

 

ADRESA

Smetanova 266
755 01 Vsetín
Česká republika

NAPIŠTE NÁM

 
 
 

code
 
 

Copyright © 2018 huni.cz  |  Office365