Nejčastější otázky

Existují v průběhu studia nějaké další poplatky mimo školného?

Součástí školného nejsou úhrady za případné kurzy a exkurze, je vybírán poplatek za promoci a několik dalších poplatků za administrativní úkony, např. za uznání výsledků předchozího studia (seznam poplatků je na webových stránkách na úřední desce).

 

Jak je organizována výuka v kombinovaném (dálkovém) studiu?

Konzultace i zkoušky v kombinovaném studiu probíhají jednou za dva až tři týdny, a to vždy výhradně o víkendech (cca 6x za semestr). V sobotu převážně od 10 do 17-18 h, v neděli od 10 do 16-17 h. Časový harmonogram vychází z aktuálního počtu předmětů v jednotlivých semestrech a počtu studentů dělených na skupiny, takže uvedené časy jsou jen orientační a každý semestr se mohou měnit.

 

V jakém jazyce probíhá výuka a které cizí jazyky se na škole vyučují?

Veškerá výuka probíhá ve Vsetíně v českém jazyce (případně v několika případech ve slovenském). Z cizích jazyků je umožněn výběr studia anglického, německého i ruského jazyka. Výuka cizího jazyka probíhá formou e-learningu, a to po dobu čtyř semestrů u bakalářského studia, zakončena je zkouškou.

 

Jaká je skladba pedagogického sboru?

Pedagogický sbor je složen ze zkušených pedagogů – profesorů, docentů, asistentů s vědeckou hodností i zkušených odborníků z praxe.  

 

Jsou tituly lic. a mgr získané na naší fakultě uznatelné?

Vzájemné uznávání titulů je definováno platnými dvoustrannými i mnohostrannými mezinárodními smlouvami. V případě ČR je vzájemné uznávání titulů zaručeno těmito smlouvami podle § 106 zákona o vysokých školách: Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném uznávání částí studia, rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulů vydávaných v České republice a Polské republice (sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 104/2006 Sb. m. s. ze dne 16. ledna 2006, dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 12 odst. 1 dnem 1. listopadu 2006).

 
KONTAKT

Ing. Svatava Burjetová

Vedoucí děkanátu
Telefon:  +420 733 120 084
Email: burjetova.svatava@huni.cz

Lucie Vrchovská

Ekonom, účetní
Telefon: +420 605 535 078
E-mail: vrchovska.lucie@huni.cz

 

Mgr. Hana Vodenková

Administrativní pracovnice
Telefon: +420 603 560 280
Email: vodenkova.hana@huni.cz

Děkanát

info@huni.cz

605 292 877

 

 

ADRESA

Smetanova 266
755 01 Vsetín
Česká republika

NAPIŠTE NÁM

 
 
 

code
 
 

Copyright © 2018 huni.cz  |  Office365