lic. Kopotová Klára

Děkan Fakulty společenských studií Vsetín PaedDr. Karel Kostka, MBA, Ph.D. při slavnostní promoci absolventů bakalářského studia 2018 - 2021 ocenil nejlepší studentku lic. Kláru Kopotovou.