Ing. Dita Vávrová, MBA

Děkan Fakulty společenských studií Vsetín PaedDr. Karel Kostka, MBA, Ph.D. při slavnostní promoci absolventů bakalářského studia 2019 - 2022 ocenil nejlepší studentku Ing. lic. Ditu Vávrovou, MBA.