Přihlášení ke studiu

Základním krokem přijímacího řízení je přihlášení se ke studiu formou e-přihlášky a následně podání vytištěné a podepsané zkrácené verze této elektronické přihlášky, dále pak vyplněné, vytištěné a podepsané polsko-české přihlášky včetně všech povinných příloh na studijní oddělení, a to do 10ti pracovních dnů (znamená to tedy i uhrazení přijímacího poplatku). V tištěné verzi polsko-české přihlášky je nutno udělit souhlasy v souvislosti s nařízením o ochraně osobních dat GDPR. Na studijní oddělení je tedy třeba doručit osobně nebo poštou obě přihlášky s přílohami. Dle typu studia je třeba k přihláškám doplnit i další povinné přílohy, vyplnit e-přihlášku, polsko-českou přihlášku - vše je dle typu studia podrobně specifikováno níže:

 

Podrobné informace k přihlášení a přílohám na BAKALÁŘSKÉ STUDIUM


Podrobné informace k přihlášení a přílohám na MAGISTERSKÉ STUDIUM

 

Pokud vyplněné přihlášky (vč. povinných příloh dle typu studia) posíláte poštou, uveďte na obálku adresu Vysoká škola Humanitas, Fakulta společenských studií, Smetanova 266, 755 01  Vsetín. Samozřejmě můžete také přihlášky doručit osobně - v úředních dnech (úterý - pátek) od 8.00 do 16.00.

 
KONTAKT

Ing. Svatava Burjetová

Vedoucí děkanátu
Telefon:  +420 733 120 084
Email: burjetova.svatava@huni.cz

Lucie Vrchovská

Ekonom, účetní
Telefon: +420 605 535 078
E-mail: vrchovska.lucie@huni.cz

 

Mgr. Hana Vodenková

Administrativní pracovnice
Telefon: +420 603 560 280
Email: vodenkova.hana@huni.cz

Děkanát

info@huni.cz

605 292 877

 

 

ADRESA

Smetanova 266
755 01 Vsetín
Česká republika

NAPIŠTE NÁM

 
 
 

code
 
 

Copyright © 2018 huni.cz  |  Office365