O nás

Jsme Vysoká škola Humanitas, Fakulta společenských studií ve Vsetíně. Jde o zahraniční vysokou školu působící na českém území. Poskytujeme humanitně orientované studium v bakalářském a magisterském stupni studia, zaměřené převážně na psychologii a pedagogiku. Naše škola má všechny předepsané akreditace k působení v České republice a je řádně registrována u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které na případnou žádost studentům uděluje uznání odborné kvalifikace. Osvědčuje tím, že absolvent jednooborového magisterského studia psychologie je oprávněn vykonávat regulované povolání psychologa.

Vysoká škola Humanitas v Sosnowci (Wyższa Szkola Humanitas w Sosnowcu), patří mezi prestižní soukromé vysoké školy v Polsku. Byla založena v devadesátých letech minulého století a díky kvalitnímu vědecko-pedagogickému sboru má za sebou úspěšnou tradici, dokazovanou řadou mimořádně úspěšných osobností - absolventů školy. Spolupracuje se stovkami sociálních partnerů, akademických institucí a škol v Evropě i v zámoří. Získala mnoho velmi pozitivních rankingů a v mezinárodním měřítku se prosazuje celou řadou aktivit – publikační činností, organizováním mezinárodních vědeckých konferencí i výměnnými stážemi pedagogů.

Fakulta společenských studií ve Vsetíně byla založena v roce 2011. U jejího zrodu stáli prof. PhDr. Bohuslav Hodaň, CSc., doc. PhDr. Vlasta Karásková, CSc. a PaedDr. Karel Kostka, MBA, Ph.D. Na základě žádosti Vysoké školy Humanitas vznikla rozhodnutím polské Akreditační komise a polského Ministerstva vědy a vysokého školství nová fakulta, která tak naplnila jeden ze záměrů Boloňského procesu, v němž deklaruje 47 evropských i mimoevropských států svoji podporu projektům, jejichž smyslem je zvyšovat dostupnost, přitažlivost a kvalitu vysokoškolského vzdělávání a tvořit Evropskou oblast vysokoškolského vzdělávání (EHEA).

Sídlo Fakulty společenských studií, klidné město Vsetín, jehož počátky sahají do přelomu 13. a 14. století, má v současné době cca 30 000 obyvatel.  Rozkládá se v nádherném prostředí po obou stranách řeky Vsetínské Bečvy na úpatí Vsetínských, Hostýnských a Vizovických vrchů. Jako dominanta ční nad městem renesanční zámek s vyhlídkovou věží z počátku 17. století, který poskytuje své historické prostory pro významné společenské akce, včetně vysokoškolských imatrikulací. Mimo zámku se město chlubí řadou dalších významných staveb. To vše dohromady poskytuje vynikající prostředí pro pořádání zajímavých kulturních akcí - Valašské záření, Mezinárodní folklorní festival Vsetínský krpec, mezinárodní fotosoutěž Interfotoklub, Jazzový festival nebo Letní filmový maraton apod.

Fakulta společenských studií poskytuje studium ve studijních programech akreditovaných v zahraničí, a tím umožňuje studovat zahraniční vysokou školu v domácím prostředí. Studenti tak studují obdobným studijním systémem jako na jiných univerzitách v České republice. Přednášejí jim profesoři, docenti a doktoři v českém a slovenském jazyce, pokud přijede přednášet profesor ze zemí s jiným jazykem, fakulta zajišťuje studentům simultánní překlad. Vedení fakulty upřednostňuje tradiční styl výuky s osobní účastí studentů ve škole, jen v nezbytně nutných případech je výuka vedena distančně (např. při pandemii koronavirového onemocnění). Studium je zahájeno imatrikulací a studentským slibem, jímž student vstupuje do akademické obce, ukončeno je slavnostní promocí s udělením vysokoškolských titulů.

Na základě prověření všech dokumentů a skutečností ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky byla Fakulta společenských studií Vysoké školy Humanitas ve Vsetíně zapsána jako jedna z prvních zahraničních škol do registru zahraničních evropských škol, které jsou oprávněny poskytovat v České republice vzdělávání v akreditovaných studijních programech dle nové právní úpravy (viz http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/prehled-vysokych-skol-v-cr-3 ).

 

Fakulta nabízí v současné době kombinovanou formu studia v následujících studijních programech a oborech:

  • Studijní program Pedagogika

se studijními obory bakalářského stupně:

Andragogika

Předškolní pedagogika

Pedagogika volnočasových aktivit

Transkulturní edukace

Informatika v pedagogice

Sociální pedagogika

  • Studijní program Psychologie

 se studijním oborem bakalářského stupně:

Psychologie

se studijním oborem návazného magisterského stupně:

Psychologie, a to ve specializacích

1.         Psychologie výchovy a psychoprofylaxe

2.         Klinická psychologie a psychologie osobnosti

 

Studium je realizováno ve špičkově vybavených učebnách a ostatních zařízeních v areálu školy.

Studijní obory jsou definovány na základě marketingového výzkumu, který se podrobně zabýval potřebami zaměstnavatelů a možnostmi uplatnitelnosti absolventů na trhu práce ve spádovém území pokrývajícím příhraniční oblasti Moravy a Slovenska. V okruhu cca 100 kilometrů nejsou tyto či podobné obory významně zastoupeny.

 


Komenský: „Nehleď na to, co jsou nyní, než co býti mají, a uhlídáš důstojnost jejich“.

 
 
KONTAKT

Ing. Svatava Burjetová

Vedoucí děkanátu
Telefon:  +420 733 120 084
Email: burjetova.svatava@huni.cz

Lucie Vrchovská

Ekonom, účetní
Telefon: +420 605 535 078
E-mail: vrchovska.lucie@huni.cz

 

Mgr. Hana Vodenková

Administrativní pracovnice
Telefon: +420 603 560 280
Email: vodenkova.hana@huni.cz

Děkanát

info@huni.cz

605 292 877

 

 

ADRESA

Smetanova 266
755 01 Vsetín
Česká republika

NAPIŠTE NÁM

 
 
 

code
 
 

Copyright © 2018 huni.cz  |  Office365