Komise pro řešení krizových situací

 

Komise pro řešení krizových situací při Fakultě společenských studií Vsetín Vysoké školy Humanitas v Sosnovci se zabývá řešením rizikového chování studenta fakulty, které by mohlo ohrozit úspěšný průběh studia jeho nebo jeho spolužáků.

Komise pro řešení krizových situací je připravena řešit krizové situace v rovině:

·         Individuální potřeby studenta na osobní úrovni, např. studenta mluvícího jiným než českým jazykem, studenta majícího osobní problémy se spolužáky nebo s vyučujícími apod.

·         Individuální nevhodné projevy studenta: agresivita studenta v jeho verbálním projevu, neadekvátní reakce na studijní neúspěšnost, užívání návykových látek apod.

·         Skupinové problémy ve studijní skupině, v ročníku, šikana, rasismus, mobbing, sexuální obtěžování apod.

 

Neetické chování studenta v souvislosti s plněním jeho studijních povinností, včetně plagiátorství je řešeno v souladu s §14 Studijního řádu Vysoké školy Humanitas.

 

 

Předseda komise

doc. PhDr. Vlasta Karásková, CSc.

karaskova.vlasta@huni.cz

 

Členové komise:   

Mgr. Michaela Pugnerová, Ph.D.

pugnerova.michaela@huni.cz

 

PaedDr. Jindřich Kuja

kuja.jindrich@huni.cz

 

 
KONTAKT

Ing. Svatava Burjetová

Vedoucí děkanátu
Telefon:  +420 733 120 084
Email: burjetova.svatava@huni.cz

Lucie Vrchovská

Ekonom, účetní
Telefon: +420 605 535 078
E-mail: vrchovska.lucie@huni.cz

 

Mgr. Hana Vodenková

Administrativní pracovnice
Telefon: +420 603 560 280
Email: vodenkova.hana@huni.cz

Děkanát

info@huni.cz

605 292 877

 

 

ADRESA

Smetanova 266
755 01 Vsetín
Česká republika

NAPIŠTE NÁM

 
 
 

code
 
 

Copyright © 2018 huni.cz  |  Office365