Studium

Na Fakultě společenských studií jsou realizovány dva akreditované studijní programy - Pedagogika a Psychologie, které se člení do následujících bakalářských studijních oborů: Informatika v pedagogice, Pedagogika volnočasových aktivit, Sociální pedagogika, Transkulturní edukace, Andragogika a Psychologie.

Tříletý obor Předškolní pedagogika již nebude otevírán. Připravuje se akreditace pětiletého magisterského oboru Předškolní pedagogika v souladu s legislativou Polské republiky.

 

Informatika v pedagogice

Absolvent studia je plně kvalifikovaný(á) pracovník(pracovnice) zajišťující správu školní počítačovlé sítě a prostředků ICT ve státních i soukromých školách a dalšíchpedagogických zařízeních.

Forma studia: kombinované

Více informací o studijním oboru

 

Pedagogika volnočasových aktivit

Absolvent studia je plně kvalifikovaný pedagogický pracovník v zařízeních zaměřených na volnočasové aktivity dětí, mládeže a dospělých (např. Střediska volného času, DDM, lázeňská zařízení apod.)

Forma studia: kombinované

Více informací o studijním oboru

 

Sociální pedagogika

Absolvent studia je kvalifikovaný odborník pro práci v orgánech státní správy a samosprávy, školství, léčebně-výchovných zařízeních, domovech mládeže, reedukačních a diagnostických centrech, nápravných zařízeních apod.

Forma studia: kombinované

Více informací o studijním oboru

 

Transkulturní edukace

Absolvent tříletého studia oboru Transkulturní edukace je vysokoškolsky vzdělaný odborník, plně se orientující v současných problémech migrace a globalizace. Je schopen komunikovat s lidmi různých kultur, seznamovat je s problematikou českého a evropského kulturního prostředí, informovat o nebezpečích integrace apod. Uplatnění nachází v různých orgánech státní správy a samosprávy, a dalších organizacích a institucích, které se věnují azylantům, migrantům nebo národnostním menšinám.

Forma studia: kombinované

Více informací o studijním oboru

Andragogika

Absolvet tříletého studia oboru Andragogika je vysokoškolsky vzdělaný odborník, který se může uplatnit jako lektor, profesní konzultant personalista, pracovník ve státní správě a samosprávě, v pedagogických centrech, nadacích, v mezinárodních agendurách, a to v neziskové i komerční sféře.

Více informací o studijním oboru

Psychologie

Absolventi tříletého studia psychologie jsou připraveni pro práci psychosociální povahy v orgánech státní správy a samosprávy, v oblasti sociálních služeb, ve středním podnikovém managementu, ve sdělovacích prostředcích, ve výzkumných odděleních, v redakční práci, v ozbrojených složkách apod.

Forma studia: kombinované

Více informací o studijním oboru

 

 
KONTAKT

Ing. Marta Grigorovová

vedoucí děkanátu a studijního oddělení
Telefon:  +420 733 120 084
Email:  grigorovova.marta@huni.cz

Lucie Vrchovská

Ekonom, účetní
Telefon: +420 739 775 611
E-mail: vrchovska.lucie@huni.cz

 

Soňa Šnevajsová

Vedoucí studijního oddělení ( přijímací řízení, organizace konzultací )
Telefon: +420 605 292 877
Email:   snevajsova.sona@huni.cz

Bc. Zuzana Šimarová

Administrativní pracovnice ( školné, potvrzení o studiu )
Telefon: +420 603 560 280
Email:   simarova.zuzana@huni.cz

ADRESA

Smetanova 266
755 01 Vsetín
Česká republika

NAPIŠTE NÁM

 
 
 

code
 
 

Copyright © 2018 huni.cz  |  Office365