Bakalářské studium

Předškolní pedagogika

Vážení zájemci o studium předškolní pedagogiky,

jak jste si jistě všimli, informace o studiu tohoto našeho tradičního bakalářského oboru jsme na naše nové webové stránky oproti těm minulým zatím neumístili.

Důvod spočívá v polské legislativě - v souvislosti se změnou polského zákona o vysokých školách se již pro příští akademický rok mění studium předškolní pedagogiky z tříletého bakalářského na pětileté magisterské. V této souvislosti musí všechny polské vysoké školy (zahraniční fakulty polských vysokých škol nevyjímaje) požádat a získat pro tento obor nové akreditace, což platí samozřejmě i pro naši fakultu. Již jsme tak učinili. Pokud Vysoká škola Humanitas, Fakulta společenských studií ve Vsetíně, obdrží tuto akreditaci do začátku akademického roku 2020/2021, budeme moci Vám toto studium na naší fakultě nabídnout. Nemáme ovšem možnost jakkoli délku akreditačního procesu ovlivnit, a tak musíme čekat na rozhodnutí polského ministerstva školství, stejně jako ostatní vysoké školy. Přesto bychom i do doby, než bude akreditace udělena, chtěli znát potencionální zájem uchazečů o studium - máte-li o ně zájem, kontaktujte prosím děkanát fakulty (písemně, e-mailem nebo telefonicky). Přes program STAG přihlášky zasílat možné není, obor navedeme až v případě, když obdržíme akreditaci a bude možné zahájit výuku. Všechny novinky budeme samozřejmě ihned zveřejňovat na našich webových stránkách.

 

 

 
VÍCE
 
 

Andragogika

Absolvent studia má teoretické a odborné znalosti andragogiky a dovednosti v uplatňování didaktických prostředků ve vzdělávání dospělých, včetně realizace a vyhodnocování vzdělávacích aktivit. Absolvent se může uplatnit jako lektor, profesní konzultant personalista, pracovník ve státní správě a samosprávě, v pedagogických centrech, nadacích, v mezinárodních agenturách, a to v neziskové i komerční sféře.

 
VÍCE
 
 

Pedagogika volnočasových aktivit

Absolvent studia je plně kvalifikovaný pracovník v zařízeních zaměřených na volnočasové aktivity dětí, mládeže a dospělých (např. Střediska volného času, DDM, lázeňská zařízení apod.)

 
VÍCE
 
 

Transkulturní edukace

Absolvent tříletého studia oboru Transkulturní edukace je vysokoškolsky vzdělaný odborník, plně se orientující v současných problémech migrace a globalizace. Je schopen komunikovat s lidmi různých kultur, seznamovat je s problematikou českého a evropského kulturního prostředí, informovat o nebezpečích integrace apod. Uplatnění nachází v různých orgánech státní správy a samosprávy, a dalších organizacích a institucích, které se věnují azylantům, migrantům nebo národnostním menšinám.

 
VÍCE
 
 

Informatika v pedagogice

Absolvent studia je vybaven potřebnými znalostmi, organizačními a řídícími dovednostmi a didaktickými metodami k tomu, aby efektivně využíval  prostředky informačních technologií ve vlastním pedagogickém působení. Je schopen zajistit funkčnost školní počítačové sítě a správu prostředků ICT ve škole, koordinovat nákupy a aktualizace softwaru a metodicky pomáhat vedení i kolegům při využívání ICT ve školách a dalších pedagogických zařízeních.

Absolvent tohoto studia má možnost splnit v průběhu studia kvalifikační předpoklady pro výkon specializované činnosti koordinace v oblasti informačních a kominikačních technologií (učitel - metodik ICT), které stanoví §9 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

 
VÍCE
 
 

Sociální pedagogika

Absolvent studia je kvalifikovaný odborník pro práci v orgánech státní správy a samosprávy, školství, léčebně-výchovných zařízeních, domovech mládeže, reedukačních a diagnostických centrech, nápravných zařízeních apod.

 
VÍCE
 
 

Psychologie

Absolventi tříletého studia psychologie jsou připraveni pro práci psychosociální povahy v orgánech státní správy a samosprávy, v oblasti sociálních služeb, ve středním podnikovém managementu, ve sdělovacích prostředcích, ve výzkumných odděleních, v redakční práci, v ozbrojených složkách apod.

 
VÍCE
 
 
 
KONTAKT

Ing. Marta Grigorovová

Vedoucí děkanátu a studijního oddělení
Telefon:  +420 733 120 084
Email: grigorovova.marta@huni.cz

Lucie Vrchovská

Ekonom, účetní
Telefon: +420 739 775 611
E-mail: vrchovska.lucie@huni.cz

 

Soňa Šnevajsová

Vedoucí studijního oddělení
Telefon: +420 605 292 877
Email: snevajsova.sona@huni.cz

Bc. Zuzana Šimarová

Administrativní pracovnice 
Telefon: +420 603 560 280
Email: simarova.zuzana@huni.cz

ADRESA

Smetanova 266
755 01 Vsetín
Česká republika

NAPIŠTE NÁM

 
 
 

code
 
 

Copyright © 2018 huni.cz  |  Office365