Jak se stát studentem naší fakulty?

 Přihláška ke studiu


 
 • Základním krokem přijímacího řízení je přihlášení se ke studiu formou e-přihlášky (zde) a následně podání tištěné a podepsané zkrácené verze této přihlášky včetně všech níže uvedených příloh, a to do pěti pracovních dnů (znamená to tedy i uhrazení přijímacího poplatku).
 • Pokud vyplněnou přihlášku (vč. povinných příloh) posíláte poštou, uveďte na obálku adresu Vysoká škola Humanitas, Fakulta společenských studií, Smetanova 266, 755 01  Vsetín. Samozřejmě můžete také přihlášku doručit osobně - v úředních dnech (úterý - pátek) od 8:00 do 16.00.
 • Přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019 probíhá od 1. 2. 2018 do 30. 4. 2018.
 • O zaevidování podané přihlášky budete informování v průběhu vyplňování e-přihlášky. V případě chybně nebo neúplně vyplněných údajů Vás budou pracovníci studijního oddělení kontaktovat telefonicky.
 • Při zapisování cizího jazyka volte mezi anglickým, německým nebo ruským. Předměty s hodnocením, absolvované na střední škole, nevypisujte.
 • Uchazeči, jejichž průměr hodnocení maturitní zkoušky je lepší než 2,50, budou přijati bez přijímacích zkoušek. Ostatní uchazeči budou pozváni k přijímací zkoušce.

 

 Povinné přílohy k podané přihlášce

Nutnou podmínkou pro přijetí ke studiu je dodání všech potřebných dokumentů tvořících přílohu k přihlášce. Tyto je nutno dodat na studijní oddělení fakulty spolu s podávanou přihláškou, v případě konání maturitní zkoušky v roce podání přihlášky je třeba dodat ověřenou kopii maturitního vysvědčení ihned po jeho obdržení.

 

 • Ověřená kopie maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu a suplementu.

 • Kopie platného občanského průkazu - požadována je kopie obou stran občanského průkazu.
 • Potvrzení o zaplacení poplatku za přijímací řízení - částku 2000 Kč zašlete na účet: Komerční banka a.s.: 107-7366640207/0100. Všechny údaje k platbě se dozvíte v průběhu vyplňování elektronické přihlášky. IS nabídne jako možnou alternativu pro úhradu poplatku vyplněnou poštovní poukázku, podklady pro platbu přes běžný účet nebo QR kód. Variabilní symbol je 1, specifický symbol Vám jednorázově vygeneruje a zobrazí  systém. V případě neotevření daného oboru bude poplatek uchazeči vrácen.
 • Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti studovat daný obor - je požadováno u všech bakalářských oborů. Formulář je ke stažení zde (PDF). Uchazeč o studium oboru Předškolní pedagogika předloží doporučení logopedické poradny.
 • Aktuální barevná fotografie velikosti 35 x 45 mm - 2 kusy formátu fotografie na OP, u kterých musí být dle polských zákonů vidět levé ucho, tzv."půlprofil" (hlava mírně nakloněna vpravo).
 

 Rozhodnutí o přijetí a podpis smlouvy o studiu

 • Ke studiu budou tedy přijati a zapsáni uchazeči, kteří podali v řádném termínu přihlášku ke studiu doplněnou o všechny požadované přílohy a splnili požadavky přijímacího řízení.
 • Uchazeči, jejichž průměr hodnocení maturitní zkoušky je lepší než 2,50, budou přijati bez přijímacích zkoušek. Ostatní uchazeči budou pozváni k přijímací zkoušce.
 • Vyrozumění o přijetí obdrží uchazeči dopisem, ve kterém budou rovněž pozváni do Vsetína k podpisu smlouvy o studiu. Vyrozumění o přijetí budou rozesílána průběžně.
 • Slavnostní imatrikulace nových studentů spojená se zápisem do 1. ročníku proběhne ve Vsetíně v říjnu 2018.

 

 

 UNIVERSITAS HUMANITAS

Copyright ©2018 | Právní ustanovení

Kontaktní formulář


Všechny položky jsou povinné pro odesláni dotazu.

Česko-slovenská univerzita

Vysoká škola Humanitas v Sosnowci
Fakulta společenských studií Vsetín

Office365Virtual UniversityFacebook

HUNI Přihlášení ke studiu