Jak se stát studentem naší fakulty?

Přihláška ke studiu

 
 • Základním krokem přijímacího řízení je podání přihlášky. Vzhledem k tomu, že naše fakulta je pobočkou zahraniční vysoké školy, je nutné použít pouze formulář žádosti o přijetí ke studiu na Vysoké škole Humanitas (s polským překladem).
 • Tento formulář si můžete stáhnout pomocí níže uvedených odkazů. Vyplnit jej můžete rukou nebo elektronicky, na studijní oddělení ve Vsetíně jej ale musíte podat v tištěné podobě, s Vaším vlastnoručním originálním podpisem.
 • Pokud vyplněnou přihlášku (vč. povinných příloh) posíláte poštou, uveďte na obálku adresu Vysoká škola Humanitas, Fakulta společenských studií, Smetanova 266, 755 01  Vsetín. Samozřejmě můžete také přihlášku doručit osobně - v úředních dnech (úterý - pátek) od 8:00 do 16.00.
 • Přihlášky k přijímacímu řízení pro akademický rok 2017/2018 je třeba dodat nejpozději do 15. září 2017.
 • O zaevidování podané přihlášky budete informování studijním oddělením mailem, ve kterém obdržíte další informace o průběhu přijímacího řízení. V případě chybně nebo neúplně vyplněných údajů Vás budou pracovníci studijního oddělení kontaktovat telefonicky.

 

Přihlášky pro obor Management vzdělávání (Mgr.)

 • O přijetí k magisterskému studiu se může ucházet absolvent vysokoškolského studia studijního programu Pedagogika nebo Psychologie a absolvent ostatních studijních programů, který absolvoval doplňkové pedagogické studium.
 • Přihlášku a potvrzení o zaplacení příslušného poplatku je třeba odevzdat ve vyhlášeném termínu. K přihlášce není nutno přikládat lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti studovat na vysoké škole.
 • Přijímací pohovor má motivační charakter, uskuteční se v rozsahu bakalářských vědomostí z oblasti pedagogiky a psychologie. Součástí bude i diskuze k uvažovanému zaměření magisterské práce.

 

verze určená k stažení do počítače a přímému vyplnění ve Wordu (DOCX);

 

verze ve formátu PDF, určená k vytištění na papír formátu A4;

 

 

Přihlášky pro pedagogické obory - Předškolní pedagogika, Pedagogika volnočasových aktivit a Sociální pedagogika

 

verze určená k stažení do počítače a přímému vyplnění ve Wordu (DOCX);

 

verze ve formátu PDF, určená k vytištění na papír formátu A4;

 

 

Přihlášky pro obor Psychologie

 

verze určená k stažení do počítače a přímému vyplnění ve Wordu (DOCX);

 

verze ve formátu PDF, určená k vytištění na papír formátu A4;

 

 

 

 

 

Povinné přílohy k podané přihlášce

Nutnou podmínkou pro přijetí ke studiu je dodání všech potřebných dokumentů tvořících přílohu k přihlášce. Tyto je nutno dodat na studijní oddělení fakulty spolu s podávanou přihláškou, v případě konání maturitní zkoušky v roce podání přihlášky je třeba dodat ověřenou kopii maturitního vysvědčení ihned po jeho obdržení.

 

 • Ověřená kopie maturitního vysvědčení

 • Kopie platného občanského průkazu - požadována je kopie obou stran občanského průkazu.
 • Potvrzení o zaplacení poplatku za přijímací řízení - částku 2000 Kč zašlete na účet: Komerční banka a.s.: 107-7366640207/0100. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo zájemce o studium. V případě neotevření daného oboru bude poplatek uchazeči vrácen na základě písemné žádosti.
 • Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti studovat daný obor - pokud je požadováno
  (formulář žádosti v PDF je k vytištění zde)
 • Aktuální barevná fotografie velikosti 35 x 45 mm - 2 kusy formátu fotografie na OP, u kterých musí být dle polských zákonů vidět levé ucho, tzv."půlprofil"

 

Rozhodnutí o přijetí a podpis smlouvy o studiu

 • Ke studiu budou tedy přijati a zapsáni uchazeči, kteří podali v řádném termínu přihlášku ke studiu doplněnou o všechny požadované přílohy a splnili požadavky přijímacího řízení.
 • Vyrozumění o přijetí obdrží uchazeči dopisem, ve kterém budou rovněž pozváni do Vsetína k podpisu smlouvy o studiu. Vyrozumění o přijetí budou rozesílána průběžně.
 • Slavnostní imatrikulace nových studentů spojená se zápisem do 1. ročníku proběhne ve Vsetíně v říjnu 2017.

 

 

 UNIVERSITAS HUMANITAS

Copyright ©2017 | Právní ustanovení

Kontaktní formulář


Všechny položky jsou povinné pro odesláni dotazu.

Česko-slovenská univerzita

Vysoká škola Humanitas v Sosnowci
Fakulta společenských studií Vsetín

Office365Virtual UniversityFacebook

HUNI Přihlášení ke studiu